Rejestracja: tel (22) 674 15 53

Badania dla kierowców

lek Sebastian Krzysztof Spaleniak

Godziny przyjęć:

Poniedziałek  18:00-19;00

Czwartek        18:00-19;00

Już od listopada serdecznie zapraszamy do CM Marki kandydatów na kierowców oraz kierowców przedłużających ważność terminowego prawa jazdy. Oferujemy badanie lekarskie oceniające zdolność do prowadzenia pojazdów zakończone wydaniem orzeczenia lekarskiego wyłącznie na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T (tzw. amatorskie prawo jazdy). W przypadku kierowców leczących się na cukrzycę lub padaczkę konieczne będzie przedłożenie w trakcie badania karty konsultacji diabetologicznej/neurologicznej, wystawionej przez lekarza prowadzącego.