Rejestracja: tel (22) 674 15 53

Fizjoterapia

fizjoterapeuta Rafał Tuzimek
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z „rehabilitacją medyczną”. Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.
Godziny przyjęć:

  • Poniedziałek 16.30-19.00
  • Wtorek 16.30-19.00
  • Czwartek 16.30 – 19.00