Rejestracja: tel (22) 674 15 53

Fizjoterapia

mgr.fizjoterapii Paulina Balicka

 
Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z „rehabilitacją medyczną”. Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

 
Godziny przyjęć:
 

  • Poniedziałek 1600 – 1900
  • Wtorek 1600 – 1900
  • Środa 1600 – 1900
  • Czwartek 1600 – 1900
  • Piątek 1600 – 1900