Rejestracja: tel (22) 674 15 53

Medyczne dopasowania aparatów słuchowych, kontrakt z NFZ